NEWS

Occupational safety training for all employees in the company on February 19, 2022

Occupational safety training for all employees in the company on February 19, 2022

23/02/2022

Thanh Tung 2 Company organizes occupational safety training for all employees in the company on February 19, 2022

Quick test for Covid-19 for all management staff

Quick test for Covid-19 for all management staff

06/07/2021

Thanh Tung 2 Company organizes a quick Covid-19 test for all employees weekly at the Company.

Participating in support for the Covid-19 vaccine fund

Participating in support for the Covid-19 vaccine fund

06/07/2021

On July 6, Thanh Tung 2 Company participated in the fund to buy vaccines to prevent and control the Covid-19 epidemic organized by the Standing Board of the Vietnam Fatherland Front Committee of the province.

Nghị định 55/2021/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 55/2021/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

08/06/2021

Nghị định 55/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 54/2021/NĐ-CP

Nghị định 54/2021/NĐ-CP

02/06/2021

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Scroll