Chính sách môi trường của nhà máy

logo

CHÍNH SÁCH

MÔI TRƯỜNG

Mã số tài liệu TT2 - EG
Mã số sửa đổi 00
Ngày lập 01/06/2013
Trang 1/1

Là đơn vị thu gom tái chế, xử chất thải công nghiệp và nguy hại, với phương châm "CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG", Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 luôn phấn đấu phát triển sản xuất, kinh doanh đi đôi với Bảo vệ môi trường. Do đó, toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 cam kết những nội dung sau:

1. Tuân thủ đầy đủ các luật định, quyết định, công ước, tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam và Quốc tế.

2. Tiết kiệm nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, tái sử dụng chất thải và xử lý chất thải phù hợp với yêu cầu pháp luật.

3. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển công nghệ  và vật liệu cần thiết cho việc bảo vệ môi trường và chia sẻ thành quả với xã hội.

4. Thiết lập một hệ thống quản lý môi trường (EMS) để phòng tránh ô nhiễm và hủy hoại môi trường, đồng thời liên tục giảm gành nặng lên môi trường.

5. Nâng cao nhận thức vì môi trường của nhân viên  thông qua công tác đào tạo và tham gia các hoạt động vì môi trường.

6. Chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức khác trong cộng đồng, nâng cao sự quan tâm đến môi trường của những khách hàng, đối tác và nhà thầu.

Để chính sách môi trường được hiểu rõ trong áp dụng thực tế, toàn bộ nhân viên Công ty Thanh tùng 2 sẽ được hướng dẫn và phổ biến. Chúng tôi cam kết nỗ lực và thực hiện thành công  chương trình bảo vệ môi trường. 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

BÙI XUÂN HÙNG

 

 

 

 

Scroll