Tái chế chì

 

1) Công suất

Hệ thống tái chế chì được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 0,5 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 1 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Vụn chì và chì từ bình ắc quy thải được thu hồi và tái chế bằng phương pháp nóng chảy ở nhiệt độ cao. Quy trình tái chế chì được thể hiện trong hình 1.9.

Khí thải (bụi 0,2 tấn/ngày)

8.jpg

Quy trình công nghệ tái chế chì

Chi.jpg

Chi2.jpg

Chi3.jpg

Chi4.jpg

 

Tai che chi.jpg

Scroll