Xử lý và thu hồi linh kiện điện tử

 

1) Công suất

Hệ thống xử lý và thu hồi linh kiện điện tử được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 0,5 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 1 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Chất thải điện và điện tử bao gồm máy in, điện thoại di động, máy tính, photocopy, máy fax… Quy trình công nghệ xử lý và thu hồi thiết bị điện tử được thể hiện trong 

6.jpg

 

IMG_3868.jpg

IMG_3869.jpg

 

bomach.jpg

Scroll