Rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy

 Rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy: Súc rửa các loại phuy sắt, phuy nhựa, can nhựa ... nằm trong danh mục Chất Thải Nguy Hại có mã số 180102, 180103, 180104 ...

 

1) Công suất

Hệ thống súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy được đầu tư theo 2 giai đoạn. Trong đó: giai đoạn 1: 2,4 tấn/ngày (» 200 thùng phuy/ngày); giai đoạn 2: nâng công suất lên 7,2 tấn/ngày (» 600 thùng phuy/ngày).

2) Quy trình công nghệ

Các loại bao bì thùng phuy (nhựa, sắt,…) phát sinh từ hoạt động lưu chứa nguyên liệu của các chủ nguồn thải nên có dính CTNH như: dầu, nhớt, sơn, keo, các loại hóa chất, dung môi hữu cơ,…Sau khi tiếp nhận về nhà máy, các loại bao bì thùng phuy được phân loại và và phục hồi. Quy trình súc rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy được thể hiện trong 

 5.jpg

 

 

1/ Tái chế thùng phuy:

IMG_5756.JPG

IMG_5757.JPG

IMG_5758.JPG

IMG_5760.JPG

IMG_5762.JPG

IMG_5767.JPG

IMG_5764.JPG

IMG_5765.JPG

IMG_5766.JPG

IMG_5768.JPG

IMG_5769 copy.jpg

IMG_5770 copy.jpg

 

2/ Cắt thùng phuy:

IMG_5805 copy.jpg

IMG_5807 copy.jpg

IMG_5808 copy.jpg

IMG_5811 copy.jpg

 

 

3/ Tái chế bồn nhựa 1.000 lit:

IMG_5784.JPG

IMG_5785.JPG

IMG_5787.JPG

IMG_5789.JPG

IMG_5790.JPG

IMG_5797.JPG

IMG20190420155702 copy.jpg

Scroll