Hình ảnh công ty

Tổng quan công ty
 
Văn phòng: Diện tích 200 m2 
 
 
 
 
 
Phòng Khách :
 
 
 
Phòng Họp :
 
 
Phòng đọc sách :
 
 
 
Phòng y tế: Diện tích 25 m2
 
 
 
 
Nhà xưởng:
 
 
 
 
 
 
 
 
a36f07cd4cb0a9eef0a1 copy.jpg
 
f524237b68068d58d417 copy.jpg
 
 
8662afd9d1a434fa6db5 copy.jpg
 
 
087544e63a9bdfc5868a copy.jpg
 
 
813bad41e63c03625a2d copy.jpg
 
 
IMG_0174 copy.jpg
 
 
IMG_0237 copy.jpg
 
IMG_0245 copy.jpg
 
Phòng thí nghiệm: Diện tích 150 m2
 
 
 
 
IMG_3860.jpg
 
 
IMG_3861.jpg
 
 
Cây xanh và đường nội bộ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khu kỹ thuật: Diện tích 2.577 m2
 
IMG_3857.jpg
 
 
Phương tiện vận chuyển:
 
 
Phần mềm định vị theo dõi xe VIETMAP:
 
 
 
 
Scroll