Xử lý bóng đèn huỳnh quang

 

1) Công suất

Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 0,6 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 1 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình xử lý bóng đèn huỳnh quang được thể hiện trong 

9.jpg

 

 Quy trình xử lý bòng đèn huỳnh quang

bdhq1.JPG

 

bdhq2.JPG

 

tai che nhom.jpg

Scroll