Tái chế nhựa

 Tái chế nhựa

 

1) Công suất

Hệ thống tái chế nhựa được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 5 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 10 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình tái chế nhựa được thể hiện trong 

4.jpg

 Quy trình tái chế nhựa

 

He thong tai che nhua (3).JPG

He thong tai che nhua (4).JPG

 

Scroll