Tái chế nhựa

 Tái chế nhựa

 

1) Công suất

Hệ thống tái chế nhựa được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 5 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 10 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình tái chế nhựa được thể hiện trong 

4.jpg

 

 

Hệ thống tái chế nhựa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll