Xử lý và thu hồi ắc quy

 

1) Công suất

Hệ thống xử lý và thu hồi ắc quy có được đầu tư theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất 0,5 tấn/ngày, giai đoạn 2 nâng công suất lên 1 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình xử lý và thu hồi ắc quy được thể hiện trong 

7.jpg

 

 Quy trình xử lý và thu hồi ắc quy

aq1.JPG

 

aq2.JPG

Scroll