Ổn định hóa rắn chất thải

 Ổn định hóa rắn chất thải

1) Công suất

Hệ thống ổn định hóa rắn được đầu tư theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 5 tấn/ngày; giai đoạn 2 nâng công suất lên 9 tấn/ngày.

2) Quy trình công nghệ

Quy trình công nghệ ổn định hóa rắn chất thải được thể hiện trong 

114.jpg

 

 

0224273e6e438b1dd252.jpg

 

b148935fd9223c7c6533.jpg

 

d30d6c2a2657c3099a46.jpg

tb1.JPG

 

tb3.JPG

 

tb4.JPG

 

tb2.JPG

 

Sản phẩm tái chế từ bùn thải:

g1.JPG

 

g2.JPG

Scroll