TIN TỨC

HỘI THẢO CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC

HỘI THẢO CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC

26/11/2022

Sản phẩm tranh 3D tái chế từ nhựa phế liệu tham gia "Hội thảo cộng sinh công nghiệp" ngày 25/11/2022 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp tổ chức.

SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY THANH TÙNG 2 - BÀN GHẾ 3D TỪ PHẾ LIỆU NHỰA TÁI CHẾ

SẢN PHẨM MỚI CỦA CÔNG TY THANH TÙNG 2 - BÀN GHẾ 3D TỪ PHẾ LIỆU NHỰA TÁI CHẾ

14/11/2022

- Thân thiện với môi trường

- Chất lượng và tiện lợi

- Giá cả phù hợp

Scroll