Công ty Thanh Tùng 2 tặng bàn ghế cho các cháu học sinh Trường tiểu học Bãi Dinh - Minh Hóa - Quảng Bình

Công ty Thanh Tùng 2 tặng bàn ghế cho các cháu học sinh Trường tiểu học Bãi Dinh - Minh Hóa - Quảng Bình

(14/11/2022 - Lượt xem: 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll