Cứu trợ lũ lụt đồng bào Miền Trung

Cứu trợ lũ lụt đồng bào Miền Trung

(10/03/2021 - Lượt xem: 622)

 
z2369185819245_8e5b46961c4591250f8855387fab4a2a.jpg
 
 
z2369185805886_ed734384bd3bc147999f360500296ef5.jpg
 
 
z2369185815115_33b8ff7b710948aa588d6d5043c48747.jpg
 
 
z2369185815227_ca2e4f403c9c7be4a382fa72b506d67d.jpg
 
 
z2369185818738_4f0d59fea73cbfff3a67ef4138eebba2.jpg

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll