Đại diện Tập đoàn Nike tham quan và đánh giá các sản phẩm tái chế của Nhà máy Thanh Tùng 2

Đại diện Tập đoàn Nike tham quan và đánh giá các sản phẩm tái chế của Nhà máy Thanh Tùng 2

(27/03/2023 - Lượt xem: 315)

 

Các bản tin khác

Scroll