Huấn luyện An Toàn Lao Động định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty

Huấn luyện An Toàn Lao Động định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty

(23/02/2022 - Lượt xem: 523)

Công ty Thanh Tùng 2 tổ chức huấn luyện An toàn lao động định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty vào ngày 19/02/2022

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll