Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Tân Cang

Diễn tập Phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Tân Cang

(10/03/2021 - Lượt xem: 616)

Ngày 29/04/2021 Chi nhánh Tân Cang tổ chức diễn tập PCCC định kỳ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll