Giấy khen của Liên Đoàn Lao Động Thành phố Biên Hòa

Giấy khen của Liên Đoàn Lao Động Thành phố Biên Hòa

(08/03/2022 - Lượt xem: 392)

Công đoàn cơ sở Công Ty TNHH MTV Thanh Tùng 2

Đã có thành tích trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2021

Các bản tin khác

Scroll