HỘI THẢO CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC

HỘI THẢO CỘNG SINH CÔNG NGHIỆP DO BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỔ CHỨC

(26/11/2022 - Lượt xem: 471)

Sản phẩm tranh 3D tái chế từ nhựa phế liệu tham gia "Hội thảo cộng sinh công nghiệp" ngày 25/11/2022 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll