Hội thao "Kiểm tra nghiệp vụ Phòng cháy & Chữa cháy lực lượng cơ sở năm 2017" ngày 14/09/2017

Hội thao "Kiểm tra nghiệp vụ Phòng cháy & Chữa cháy lực lượng cơ sở năm 2017" ngày 14/09/2017

(15/09/2017 - Lượt xem: 194)


ht1.JPG

ht2.JPG

ht3.JPG

ht4.JPG

ht5.JPG

ht6.JPG

ht7.JPG

ht8.JPG

ht9.JPG

ht10.JPG

ht11.JPG

ht12.JPG

ht13.JPG

ht14.JPG

ht15.JPG

Nguồn: thanthung2.com

Các bản tin khác

Scroll