Khen thưởng Các cháu là con em của Công nhân viên trong Công ty đạt thành tích tốt trong học tập Năm học 2016 - 2017

Khen thưởng Các cháu là con em của Công nhân viên trong Công ty đạt thành tích tốt trong học tập Năm học 2016 - 2017

(02/08/2017 - Lượt xem: 211)


Quyet dinh.PNG


Giay khen.PNG

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll