Kỷ niệm đoàn tham quan nông thôn mới toàn quốc tháng 03/2019

Kỷ niệm đoàn tham quan nông thôn mới toàn quốc tháng 03/2019

(25/03/2019 - Lượt xem: 201)

Kỷ niệm anh em kỹ sư môi trường Công ty Thanh Tùng 2 và Đoàn phóng viên, truyền hình, báo chí phục vụ đoàn tham quan nông thôn mới toàn quốc tại Nhà máy Thanh Tùng 2 tháng 03/2019


bb49c303bbfa59a400eb.jpg

862c06557eac9cf2c5bd.jpg

d5ae64ba1c43fe1da752.jpg

be6927986165833bda74.jpg

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll