Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 09/06/2019

Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 09/06/2019

(17/06/2019 - Lượt xem: 453)


20190609_072427.jpg

20190609_072515.jpg


20190609_073713.jpg

20190609_073929.jpg

20190609_074045.jpg

20190609_074103.jpg

20190609_074110.jpg

20190609_074154.jpg

20190609_074200.jpg

20190609_074207.jpg

20190609_074213.jpg

20190609_075347.jpg

20190609_075408.jpg

20190609_082931.jpg

20190609_084225.jpg

20190609_084249.jpg

20190609_084533.jpg

20190609_084544.jpg

20190609_084654.jpg

20190609_084714.jpg

20190609_072851.jpg

20190609_080316.jpg

20190609_081041.jpg


20190609_082228.jpg


Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll