Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 10/06/2018

Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 10/06/2018

(11/06/2018 - Lượt xem: 179)


nhtc2018-1.jpg

nhtc2018-2.jpg

nhtc2018-3.jpg

nhtc2018-4.jpg

nhtc2018-5.jpg

nhtc2018-6.jpg

nhtc2018-7.jpg

nhtc2018-8.jpg

nhtc2018-9.jpg

nhtc2018-10.jpg

nhtc2018-11.jpg

nhtc2018-12.jpg

nhtc2018-13.jpg

nhtc2018-14.jpg

nhtc2018-15.jpg

nhtc2018-16.jpg

nhtc2018-17.jpg

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll