Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 11/06/2017

Lễ Bế Mạc "Tuần Lễ Đồng Nai Xanh" & "Ngày Hội Tái Chế Chất Thải" ngày 11/06/2017

(15/06/2017 - Lượt xem: 180)


IMG_0433.JPG


IMG_0412.JPG


IMG_0401.JPG

IMG_0403.JPG

IMG_0406.JPG

IMG_0458.JPG

IMG_0379.JPG

IMG_0384.JPG

IMG_0385.JPG

IMG_0386.JPG

IMG_0387.JPG

IMG_0388.JPG

IMG_0389.JPG

IMG_0391.JPG

IMG_0393.JPG

IMG_0395.JPG

IMG_0396.JPG

IMG_0397.JPG

IMG_0439.JPG

IMG_0440.JPG

IMG_0442.JPG

IMG_0450.JPG


Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll