Ngày 03/04/2017 Đài Truyền Hình Đồng Nai đã quay phóng sự tại Nhà máy tái chế, xử lý - Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2  về tái chế chất thải

Ngày 03/04/2017 Đài Truyền Hình Đồng Nai đã quay phóng sự tại Nhà máy tái chế, xử lý - Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 về tái chế chất thải

(04/04/2017 - Lượt xem: 243)

Ngày 03/04/2017 Đài Truyền Hình Đồng Nai đã quay phóng sự tại Nhà máy tái chế, xử lý - Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2  về tái chế chất thải


Các bản tin khác

Scroll