Ngày 05/06/2014 Nhà máy đã hoàn tất đánh giá hệ thống quản lý ISO14001:2004 do tổ chức NQA (Anh Quốc) cấp

Ngày 05/06/2014 Nhà máy đã hoàn tất đánh giá hệ thống quản lý ISO14001:2004 do tổ chức NQA (Anh Quốc) cấp

(06/06/2014 - Lượt xem: 202)

Van phong.jpg

Nguồn: NQA

Các bản tin khác

Scroll