Ngày 20/03/2015 Thứ trưởng kiêm Tổng Cục Trưởng Bùi Cách Tuyến cùng các Giáo sư và cán bộ Tổng Cục Môi Trường đã có chuyến tham quan nhà máy xử lý chất thải Thanh Tùng 2 và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy theo nội dung báo cáo ĐTM.

Ngày 20/03/2015 Thứ trưởng kiêm Tổng Cục Trưởng Bùi Cách Tuyến cùng các Giáo sư và cán bộ Tổng Cục Môi Trường đã có chuyến tham quan nhà máy xử lý chất thải Thanh Tùng 2 và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy theo nội dung báo cáo ĐTM.

(21/03/2015 - Lượt xem: 229)

Ngày 20/03/2015 Thứ trưởng kiêm Tổng Cục Trưởng Bùi Cách Tuyến cùng các Giáo sư và cán bộ Tổng Cục Môi Trường đã có chuyến tham quan nhà máy xử lý chất thải Thanh Tùng 2 và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của nhà máy theo nội dung báo cáo ĐTM.

KT.jpg

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll