Ngày 25 tháng 09 năm 2016 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 đã tham gia triển lãm hàng tái chế từ chất thải tại hội chợ "Ngày hội tái chế chất thải" do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai tổ chức

Ngày 25 tháng 09 năm 2016 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 đã tham gia triển lãm hàng tái chế từ chất thải tại hội chợ "Ngày hội tái chế chất thải" do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai tổ chức

(04/10/2016 - Lượt xem: 182)

Ngày 25 tháng 09 năm 2016 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 đã tham gia triển lãm hàng tái chế từ chất thải tại hội chợ "Ngày hội tái chế chất thải" do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Đồng Nai tổ chức

NHTC1.JPG

NHTC2.JPG

NHTC3.JPG

NHTC4.JPG

NHTC21.JPG

NHTC20.JPG

NHTC6.JPG

NHTC7.JPG

NHTC8.JPG

NHTC9.JPG

NHTC10.JPG

NHTC11.JPG

NHTC12.JPG

NHTC13.JPG

NHTC14.JPG

NHTC15.JPG

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll