Pháp cho vay 20 triệu euro ứng phó với biến đổi khí hậu

(06/11/2014 - Lượt xem: 627)

Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. 

Chương trình cho phép tạo dựng một khung đối thoại giữa các đối tác phát triển và Việt Nam xoay quanh chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu về các mặt thích ứng cũng như giảm nhẹ. Điều kiện của hỗ trợ ngân sách SP-RCC là triển khai các chính sách công và cải cách để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển carbon thấp.

Khoản hỗ trợ ngân sách lần này đã đưa tổng cam kết hỗ trợ ngân sách của Văn phòng cơ quan phát triển Pháp (AFD) cho chương trình SP-RCC lên mức 80 triệu euro.

Nguồn: vnexpress.net

Các bản tin khác

Scroll