Tặng bàn ghế cho các cháu Trường Tiểu Học Thạch Xuân - huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tặng bàn ghế cho các cháu Trường Tiểu Học Thạch Xuân - huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

(03/05/2023 - Lượt xem: 193)

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll