Tặng Quà tết cho người nghèo phường Phước Tân - Tết Tân Sửu 2021

Tặng Quà tết cho người nghèo phường Phước Tân - Tết Tân Sửu 2021

(09/02/2021 - Lượt xem: 509)

 
63299da2b34743191a56.jpg
 
 
z2291554944714_33635f434b3091482896994aabc55e92.jpg
 
 
 
z2291555153870_a424857b32cc747a8d409750894f0b1b.jpg
 
 
z2291555097316_dbf04c7f2921f24b75a28d2d1d475f9f.jpg
 
 
z2291555018904_cb532d4b0f4e43ed877e189fb890133e.jpg
 
 
z2291554867814_1ded324ac882ddc10b60e6857a858de1.jpg
 
 
z2291555232958_78f4d3f8b2fdc56b118f3482a7232b0a.jpg

Nguồn: thanhtung2.com

Các bản tin khác

Scroll