Tặng quà và 50 bộ bàn ghế cho các cháu Trường Tiếu Học Na Ngoi - Kỳ Sơn, Nghệ An

Tặng quà và 50 bộ bàn ghế cho các cháu Trường Tiếu Học Na Ngoi - Kỳ Sơn, Nghệ An

(12/09/2023 - Lượt xem: 174)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll