Tặng tranh tái chế từ rác thải nhựa cho các cơ quan và trường học

Tặng tranh tái chế từ rác thải nhựa cho các cơ quan và trường học

(02/11/2022 - Lượt xem: 224)

Tặng tranh tái chế cho Sở Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Đồng Nai:

 

 

Tặng tranh tái chế cho Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công an tỉnh Đồng Nai:

 

 

 

Tặng tranh tái chế cho Tỉnh Đoàn tỉnh Đồng Nai:

 

 

Tặng tranh tái chế cho Sở Văn Hóa - Thể Thao - Du Lịch UBND tỉnh Đồng Nai:

 

 

Tặng tranh tái chế cho Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh:

 

 

 

 

Tặng tranh tái chế cho các trường Đại học Huế:

 

 

Tặng tranh tái chế cho Giáo xứ Thịnh An - Vĩnh Cửu, Đồng Nai:

 

Các bản tin khác

Scroll