Tổ chức Test nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

Tổ chức Test nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên

(06/07/2021 - Lượt xem: 598)

Công ty Thanh Tùng 2 tổ chức Test nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên mỗi tuần 1 lần tại Công ty.

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll