Tổ chức vui chơi và phát quà cho các cháu là con em của nhân viên trong Công ty nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2023

Tổ chức vui chơi và phát quà cho các cháu là con em của nhân viên trong Công ty nhân ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 01/06/2023

(03/06/2023 - Lượt xem: 133)

 

 

 

 

 

 

Các bản tin khác

Scroll